CBS

vestigingen in Den Haag en Heerlen

Cijfermaker CBS

Op deze pagina aandacht voor cijfermaker CBS.

Organisatievorm

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een ZBO (zelfstandig bestuurs orgaan) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Andere cijfermakers

Zoek je informatie over andere cijfermakers, klik dan in het menu op 'cijfermakers' en selecteer een andere cijfermaker.

Contact

Bezoekadres Den Haag: Henri Faasdreef 312, 2493 JP Den Haag (Google streetview).

Bezoekadres Heerlen: CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen (Google streetview).

Correspondentieadres: Postbus 24500, 2490 HA Den Haag

070 - 337 3800

info@cbs.nl

Denk aan bronvermelding

Het gebruik van de cijfers wint aan kracht - en doet de makers recht - als ze vergezeld worden door een correcte bronvermelding.

Work in progress

De website is nog in ontwikkeling. De komende tijd zullen steeds meer overheidsinstellingen en hun cijfers een plaats krijgen op de site.

Over het CBS

Het CBS publiceert samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving, nationaal en internationaal.

Het CBS is opgericht in 1899 toen de vraag naar statistische informatie steeds meer toenam. Door de toenemende industrialisatie waren namelijk allerlei sociale misstanden ontstaan. Cijfers moesten zorgen voor de solide basis voor beleid.

Het CBS heeft geen recente videos beschikbaar waarin het uitleg geeft over zichzelf. De getoonde video dateert uit 2014.

De CBS-leiding

Er waren op de CBS-website geen foto's te vinden van de directieleden.

Tjark Tjin-A-Tsoi

Directeur-Generaal

Bert Kroese

Plaatsvervangend Directeur-Generaal

Hanneke Imbens

Hoofddirecteur Economie, bedrijven en nationale rekeningen

Huib van de Stadt

Hoofddirecteur Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken

Astrid Boeijen

Hoofddirecteur Dataverzameling

Wim van Nunspeet

Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, IT en Methodologie

Mike Ackermans

Hoofddirecteur CBS Communicatie en Nieuws

Een paar percentages

De percentages hebben betrekking op de algemene website van het CBS: cbs.nl. Ze zijn berekend door Alexa (peildatum 30 juli 2018).

Bezoekers aan de website uit Nederland

58%

Bounce rate website

57%

Bezoek via zoekmachines

48%
1980

Medewerkers

per einde 2017

4

Aantal websites

voorlopige schatting

1899

Opgericht

190

Begroting (mln. euro)

in 2017

Er is geen grote loonkloof tussen man en vrouw

Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-Generaal CBS

Websites van de overheid met veel cijfers

Gebruik de knoppen hieronder om de betreffende overheidsinstelling te selecteren.

Alle
CPB 1
KNMI 1
RIVM 7
SCP 1
CBS 4
 • Atlas Leefomgeving
  Alexa ranking NL onbekend
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal
  Alexa ranking NL 64486
 • CBS in uw buurt
  Alexa ranking NL onbekend
 • CBS-StatLine
  Alexa ranking NL 2057
 • CBS.nl
  Alexa ranking NL 2057
 • CPB.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • KNMI.nl
  Alexa ranking NL 343
 • Luchtmeetnet.nl
  Alexa ranking NL 31252
 • NEVO-online
 • Onderwijs in cijfers
  Alexa ranking NL 51021
 • RIVM.nl
  Alexa ranking NL 2577
 • SCP.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • StatLine RIVM
  Alexa ranking NL 2504
 • Volksgezondheid en zorg info
  Alexa ranking NL 26655

De cijfers van het CBS

Open data

Het CBS stelt waar mogelijk alle data die het verzamelt als open data beschikbaar via https://data.overheid.nl.

Websites

Het CBS onderhoudt of levert bijdragen aan meerdere websites, zoals CBS in uw buurt. In het overzicht websites hierboven kun je ze vinden door te selecteren 'CBS'.

RSS-feeds

Via de webpagina https://www.cbs.nl/nl-nl/rss-feeds stelt het CBS vele RSS-feeds beschikbaar.

Pareltje van het CBS

Klik hier om de laatste versie van de elektronische publicatie 'Trends in Nederland' te bekijken.

WIL JE WERKEN BIJ HET CBS?

Het CBS verstrekt uitgebreide informatie over het werken bij het CBS via https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/werken-bij.

Bekijk vacatures

Bekijk de ambities van het CBS op het terrein van big data

CBDS (Center for Big Data Statistics)