CPB

gevestigd in Den Haag

Cijfermaker CPB

Op deze pagina aandacht voor cijfermaker CPB.

Organisatievorm

Het CPB is een onderzoeksinstituut met een onafhankelijke status dat organisatorisch onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Andere cijfermakers

Zoek je informatie over andere cijfermakers, klik dan in het menu op 'cijfermakers' en selecteer een andere cijfermaker.

Contact

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (Google streetview).

Correspondentieadres: Postbus 80510, 2508 GM Den Haag

088 - 984 6000

bibliotheek@cpb.nl

Denk aan bronvermelding

Het gebruik van de cijfers wint aan kracht - en doet de makers recht - als ze vergezeld worden door een correcte bronvermelding.

Work in progress

De website is nog in ontwikkeling. De komende tijd zullen steeds meer overheidsinstellingen en hun cijfers een plaats krijgen op de site.

Over het CPB

Het Centraal Planbureau analyseert sinds 1945 op eigen initiatief of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen. Inhoudelijk is het CPB volledig onafhankelijk. Het heeft een aparte wettelijke basis en een eigen advies- en toezichtsorgaan, de Centrale Plan Commissie (CPC). In de video legt het CPB uit hoe het ramingen maakt.

De CPB-leiding

Een klein team.

Laura van Geest

Directeur Centraal Planbureau
Vanaf augustus 2013 is Laura van Geest de directeur van het Centraal Planbureau.

Jeroen Hinloopen

Onderdirecteur Centraal Planbureau

Jeroen Hinloopen is sinds februari 2017 onderdirecteur van het CPB. Hij is tevens hoogleraar Industriƫle Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam

Een paar percentages

De percentages hebben betrekking op de algemene website van het CPB: cpb.nl. Ze zijn berekend door Alexa (peildatum 4 augustus 2018). Het percentage Nederlandse bezoekers is helaas niet bekend.

Bounce rate website

62%

Bezoek via zoekmachines

47%
125

Medewerkers

ongeveer

1

Aantal websites

1945

Opgericht

150

Begroting (mln. euro)

schatting LiqueFactive

Beleid moet worden gestoeld op feiten en op empirisch bewijs.

Laura van Geest, directeur CPB

Websites van de overheid met veel cijfers

Gebruik de knoppen hieronder om de betreffende overheidsinstelling te selecteren.

Alle
CPB 1
KNMI 1
RIVM 7
SCP 1
CBS 4
 • Atlas Leefomgeving
  Alexa ranking NL onbekend
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal
  Alexa ranking NL 64486
 • CBS in uw buurt
  Alexa ranking NL onbekend
 • CBS-StatLine
  Alexa ranking NL 2057
 • CBS.nl
  Alexa ranking NL 2057
 • CPB.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • KNMI.nl
  Alexa ranking NL 343
 • Luchtmeetnet.nl
  Alexa ranking NL 31252
 • NEVO-online
 • Onderwijs in cijfers
  Alexa ranking NL 51021
 • RIVM.nl
  Alexa ranking NL 2577
 • SCP.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • StatLine RIVM
  Alexa ranking NL 2504
 • Volksgezondheid en zorg info
  Alexa ranking NL 26655

Volg het CPB

Volg het CPB via sociale media!

De cijfers van het CPB

Open data

Het CPB Publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks aanvullende cijfers en lange tijdreeksen. Het CPB stelt deze beschikbaar als open data via https://data.overheid.nl.

Open organisatie

De medewerkers van het CPB worden niet zo strak afgeschermd als bijvoorbeeld bij het CBS. Zij zijn zeer eenvoudig te bereiken via de pagina met een overzicht van alle medewerkers.

Veel cijfers in publicaties

Via de website https://www.cpb.nl/cijfers kun je alle recente publicaties van het CPB bekijken en downloaden met daarin veel cijfers.

CPB Historische collectie

Via deze website zijn ook alle publicaties van het CPB te raadplegen, die vanaf 1946 zijn uitgegeven en niet meer via de website van het CPB toegankelijk zijn.

WIL JE WERKEN BIJ HET CPB?

Het CPB heeft informatie over werken bij het CPB op de eigen website opgenomen.

Stuur een (open) sollicitatie

Bekijk het leven van Jan Tinbergen, Nobelprijs-winnaar en founding father van het CPB.

Een productie van Het Kader.