RIVM

gevestigd in Bilthoven

Cijfermaker RIVM

Op deze pagina aandacht voor cijfermaker RIVM.

Organisatievorm

Het RIVM is een instelling/dienst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Andere cijfermakers

Zoek je informatie over andere cijfermakers, klik dan in het menu op 'cijfermakers' en selecteer een andere cijfermaker.

Contact

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven (Google streetview).

Correspondentieadres: Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

030 - 274 9111

info@rivm.nl

Denk aan bronvermelding

Het gebruik van de cijfers wint aan kracht - en doet de makers recht - als ze vergezeld worden door een correcte bronvermelding.

Work in progress

De website is nog in ontwikkeling. De komende tijd zullen steeds meer overheidsinstellingen en hun cijfers een plaats krijgen op de site.

Over het RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de volksgezondheid en het leefmilieu in Nederland. Het RIVM begon ooit in 1909 als een kleine groep onderzoekers die cholera en andere ernstige ziektes wilden bestrijden.

Het RIVM bestaat uit twaalf specialistische kenniscentra en ondersteunende diensten. Het RIVM heeft een onafhankelijke positie vergelijkbaar met die van het CBS. Onderzoeksresultaten worden openbaar gemaakt. Een Commissie van Toezicht met wetenschappers bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de RIVM.

De RIVM-leiding

Een ervaren team met gevoel voor beleid en continuïteit.

André van der Zande

Directeur-Generaal

Het instituut staat sinds 1 januari 2011 onder leiding van Directeur-Generaal en professor André van der Zande.

Walter van Wijngaarden

Plaatsvervangend Directeur-Generaal en Chief Financial Officer

Sinds maart 2012 werkzaam bij het RIVM.

Jaap van Dissel

Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Tevens hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Annemiek van Bolhuis

Directeur Volksgezondheid en Zorg

Sinds 1 oktober 2013 werkzaam het bij het RIVM.

Else van Schie

Directeur Milieu en Veiligheid

Sinds 1 februari 2015 werkzaam bij het RIVM.

Ingrid Kalkhoven

Hoofd van de Stafeenheid Bureau Directieraad

Sinds half maart 2018 werkzaam bij het RIVM.

Een paar percentages

De percentages hebben betrekking op de algemene website van het RIVM: rivm.nl. Ze zijn berekend door Alexa (peildatum 30 juli 2018).

Bezoekers aan de website uit Nederland

66%

Bounce rate website

68%

Bezoek via zoekmachines

61%
1500

Medewerkers

ongeveer

10

Aantal websites

voorlopige schatting

1909

Opgericht

361

Begroting (mln. euro)

in 2018

Sporten op rubbergranulaat is veilig.

Dr. Els van Schie (Directeur Milieu en Veiligheid RIVM)

Websites van de overheid met veel cijfers

Gebruik de knoppen hieronder om de betreffende overheidsinstelling te selecteren.

Alle
CPB 1
KNMI 1
RIVM 7
SCP 1
CBS 4
 • Atlas Leefomgeving
  Alexa ranking NL onbekend
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal
  Alexa ranking NL 64486
 • CBS in uw buurt
  Alexa ranking NL onbekend
 • CBS-StatLine
  Alexa ranking NL 2057
 • CBS.nl
  Alexa ranking NL 2057
 • CPB.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • KNMI.nl
  Alexa ranking NL 343
 • Luchtmeetnet.nl
  Alexa ranking NL 31252
 • NEVO-online
 • Onderwijs in cijfers
  Alexa ranking NL 51021
 • RIVM.nl
  Alexa ranking NL 2577
 • SCP.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • StatLine RIVM
  Alexa ranking NL 2504
 • Volksgezondheid en zorg info
  Alexa ranking NL 26655

De cijfers van het RIVM

Open data

Het RIVM stelt waar mogelijk alle data die het verzamelt als open data beschikbaar via https://data.overheid.nl.

Websites

Het RIVM onderhoudt of levert bijdragen aan meerdere websites, zoals de Atlas van de leefomgeving. In het overzicht websites hierboven kun je ze vinden door te selecteren 'RIVM'.

Nieuwsbrieven

Via de website https://abonneren.rivm.nl kun je je abonneren op diverse nieuwsbrieven van het RIVM.

Pareltje van het RIVM

Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, afkomstig van wegverkeer via de website Allas Leefomgeving.

WIL JE WERKEN BIJ HET RIVM?

Het RIVM heeft geen informatie over werken bij het RIVM op de algemene website maar maakt gebruik van de website 'Werken bij de overheid'.

Bekijk vacatures

Bekijk de nieuwste introvideo van het RIVM.

Alleen met muziek