SCP

gevestigd in Den Haag

Cijfermaker SCP

Op deze pagina aandacht voor cijfermaker SCP.

Organisatievorm

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een kennisinstelling die formeel valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Andere cijfermakers

Zoek je informatie over andere cijfermakers, klik dan in het menu op 'cijfermakers' en selecteer een andere cijfermaker.

Contact

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag (Google streetview).

Correspondentieadres: Postbus 16164, 2500 BD Den Haag

088 - 984 6300

info@scp.nl

Denk aan bronvermelding

Het gebruik van de cijfers wint aan kracht - en doet de makers recht - als ze vergezeld worden door een correcte bronvermelding.

Work in progress

De website is nog in ontwikkeling. De komende tijd zullen steeds meer overheidsinstellingen en hun cijfers een plaats krijgen op de site.

Over het SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau ging in 1974 van start als een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut. Het verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Medewerkers van het SCP leveren bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat. Het bureau publiceert zoals de naam al doet vermoeden met name over de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen.

Het SCP houdt zich als planbureau ook bezig met het beoordelen van gevoerd beleid, met name het interdepartementale beleid en het ontwikkelen van alternatieven. In de video vertelt directeur Kim Putters over de dilemma's achter de cijfers van het SCP.

De SCP-leiding

Een team bestaande uit een directeur en twee adjuncten.

Kim Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Kim Putters is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij de Erasmus Universi

Rob Bijl

Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Sinds april 2006 is Rob Bijl adjunct-directeur van het SCP.

Marjolijn Olde Monnikhof

Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Marjolijn Olde Monnikhof is sinds oktober 2017 in dienst bij het SCP.

Een paar percentages

De percentages hebben betrekking op de algemene website van het SCP: scp.nl. Ze zijn berekend door Alexa (peildatum 3 augustus 2018).

Bezoekers aan de website uit Nederland

59%

Bounce rate website

75%

Bezoek via zoekmachines

54%
95

Medewerkers

eind 2017

1

Aantal websites

1973

Opgericht

12

Begroting (mln. euro)

in 2017

Ja, er zijn hardnekkige problemen, maar over het algemeen is de Nederlander sinds 1990 beter opgeleid én rijker, gezonder en optimistischer geworden.

Kim Putters, directeur SCP

Websites van de overheid met veel cijfers

Gebruik de knoppen hieronder om de betreffende overheidsinstelling te selecteren.

Alle
CPB 1
KNMI 1
RIVM 7
SCP 1
CBS 4
 • Atlas Leefomgeving
  Alexa ranking NL onbekend
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal
  Alexa ranking NL 64486
 • CBS in uw buurt
  Alexa ranking NL onbekend
 • CBS-StatLine
  Alexa ranking NL 2057
 • CBS.nl
  Alexa ranking NL 2057
 • CPB.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • KNMI.nl
  Alexa ranking NL 343
 • Luchtmeetnet.nl
  Alexa ranking NL 31252
 • NEVO-online
 • Onderwijs in cijfers
  Alexa ranking NL 51021
 • RIVM.nl
  Alexa ranking NL 2577
 • SCP.nl
  Alexa ranking NL onbekend
 • StatLine RIVM
  Alexa ranking NL 2504
 • Volksgezondheid en zorg info
  Alexa ranking NL 26655

Volg het SCP

Volg het SCP via sociale media!

De cijfers van het SCP

Open data

Het SCP stelt waar mogelijk data als open data beschikbaar via de website van DANS (Data Archiving and Networked Services).

Websites

Het SCP beschikt slechts over één website: scp.nl. Via die website worden vooral veel rapporten ontsloten. In het overzicht websites hierboven kun je de website vinden door te selecteren 'SCP'.

Lopend onderzoek

Op https://www.scp.nl publiceert het SCP uitgebreid over lopende onderzoeken.

Publicaties van het SCP

Op https://www.scp.nl stelt het SCP ook alle publicaties gratis beschikbaar.

WIL JE WERKEN BIJ HET SCP?

Het SCP publiceert op de eigen website over vacatures en stages.

Bekijk vacatures en stages

Bekijk de Machiavelli-lezing die in 2016 door Kim Putters werd verzorgd

De lezing is getiteld ‘De burgerdictatuur. Doorgeprikte Haagse bubbels of staatloos populisme?’