Abonneren op feed SCP-nieuwsberichten
Bijgewerkt: 37 min 33 sec geleden

Digitaal magazine Mantelzorg

8 november, 2019 - 15:38
Categorieën: SCP

Hoe vergroot je het welzijn van jonge mantelzorgers?

8 november, 2019 - 11:28
In Nederland zorgt ongeveer 6 tot 8% van de 13- tot 17-jarigen voor familie of een vriend. Zij zijn zogenoemde ‘jonge mantelzorgers’. Het zorgen voor een ander of zorgen maken om iemand kan grote impact hebben op het welzijn van deze jongeren. Vanuit het Europese project Me-We onderzoekt het Sociaal Cultureel Planbureau daarom samen met Vilans wie deze jongeren zijn en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. De eerste resultaten zijn in een infographic samengevat.
Categorieën: SCP

In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen

7 november, 2019 - 19:01
Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Categorieën: SCP

Verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030

17 oktober, 2019 - 07:13
Het SCP is begonnen met een verkenning van de toekomst van werk waarin de kwaliteit van werk centraal staat. Dit mede naar aanleiding van een verzoek van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.
Categorieën: SCP

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

8 oktober, 2019 - 10:52
Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2'. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema’s in deze publicatie.
Categorieën: SCP

De moraal: vrijheid, maar niet ten koste van anderen

25 september, 2019 - 10:00
Verschenen: Burgerperspectieven 2019|3
Categorieën: SCP

Persoonlijke en gezinskenmerken belangrijk voor sportdeelname

17 september, 2019 - 12:32
Dit blijkt uit de publicatie Kansen op sportieve groei? Een verklarend model sportdeelname en sportverband
Categorieën: SCP

Kwaliteit van leven Nederlanders hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

9 september, 2019 - 16:46
Dit blijkt uit het rapport De sociale staat van Nederland 2019
Categorieën: SCP

Verschenen: Onder de pannen zonder gas?

4 september, 2019 - 14:27
Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan
Categorieën: SCP

Armoede daalt verder in 2017; het aantal arme personen is bijna 939.000

3 september, 2019 - 04:53
De publicatie Armoede in Kaart 2019 is verschenen.
Categorieën: SCP

Jongeren aan de slag met SCP-rapport ‘De toekomst tegemoet’: resultaten in SER-verkenning

29 augustus, 2019 - 16:12
Het SCP-rapport 'De toekomst tegemoet' uit 2016 heeft uiteindelijk geleid tot de verkenning 'Hoge verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019' die de Sociaal Economische Raad (SER) op 30 augustus heeft uitgebracht.
Categorieën: SCP

Bij bindend quotum meer vrouwen aan de top, niet meer winst

21 augustus, 2019 - 14:45
De invoering van een bindend quotum vergroot het aandeel vrouwen aan de top. Het is echter geen wondermiddel: het verhoogt niet de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement. Voor het verhogen van het aandeel vrouwen in het middenmanagement is aanvullend beleid nodig van de overheid en van het bedrijfsleven. Deze conclusies staan in de publicatie ‘Vrouwen aan de top’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die zojuist is verschenen.
Categorieën: SCP