Abonneren op feed SCP-nieuwsberichten
Bijgewerkt: 45 sec geleden

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg

23 maart, 2020 - 07:48
Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen voor de persoon zelf maar ook voor de samenleving. Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel gedrag, dat zo’n 5 procent bedraagt in deze groep.
Categorieën: SCP

Syrische statushouders lopen vast in 'Nederlandse papiercultuur'

12 maart, 2020 - 09:53
Syrische statushouders zijn sterk gemotiveerd om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, maar lopen hierbij onder meer tegen de ‘papiercultuur’ van Nederland, gevoel van onderwaardering en een taalbarrière aan. Dit blijkt uit de studie ‘Nederland papierenland’ waarin de ervaringen van Syrische statushouders met participatiebeleid zijn onderzocht. Het rapport geeft aan op welke manier Syrische statushouders zelf vormgeven aan hun maatschappelijke participatie en welke knelpunten zij ervaren.
Categorieën: SCP

Model op wijkniveau biedt inzicht in grote verschillen gebruik jeugdhulp zonder verblijf

3 maart, 2020 - 16:31
De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle wijkverschillen hangen echter samen met dergelijke kenmerken en dit vraagt om nader onderzoek.
Categorieën: SCP

Hoe dachten Nederlanders dat hun leven eruit zou zien in 2020?

1 januari, 2020 - 07:08
2004 vs 2020
Categorieën: SCP

Verschil in opvatting over integratie in de samenleving

29 december, 2019 - 22:00
Verschenen: Burgerperspectieven 2019|4
Categorieën: SCP

Online mediadiensten winnen terrein op radio en tv

18 december, 2019 - 14:16
Het mediagebruik in Nederland verandert geleidelijk mee met de opkomst van online mediadiensten, zoals Netflix, NPO Start en Spotify. De verschuiving van televisiekijken naar streamen is het meest zichtbaar onder jongeren en hoogopgeleiden. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Media:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waar we in 2013 gemiddeld 10 minuten per dag beeldmateriaal streamden, was dit in 2018 bijna een half uur. Kijken via het traditionele tv-kanaal blijft de voorkeur houden met meer dan twee uur per dag.
Categorieën: SCP