Abonneren op feed SCP-nieuwsberichten
Bijgewerkt: 57 min 36 sec geleden

Hoe dachten Nederlanders dat hun leven eruit zou zien in 2020?

1 januari, 2020 - 07:08
2004 vs 2020
Categorieën: SCP

Verschil in opvatting over integratie in de samenleving

29 december, 2019 - 22:00
Verschenen: Burgerperspectieven 2019|4
Categorieën: SCP

Online mediadiensten winnen terrein op radio en tv

18 december, 2019 - 14:16
Het mediagebruik in Nederland verandert geleidelijk mee met de opkomst van online mediadiensten, zoals Netflix, NPO Start en Spotify. De verschuiving van televisiekijken naar streamen is het meest zichtbaar onder jongeren en hoogopgeleiden. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Media:Tijd van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waar we in 2013 gemiddeld 10 minuten per dag beeldmateriaal streamden, was dit in 2018 bijna een half uur. Kijken via het traditionele tv-kanaal blijft de voorkeur houden met meer dan twee uur per dag.
Categorieën: SCP

Aandacht voor veiligheidsaspecten van sport in Tweede Kamer

29 november, 2019 - 13:31
Veiligheid bij sportbeoefening en -bezoek is een belangrijk onderdeel van het sportbeleid. Twee aspecten hiervan werden belicht in recente publicaties waar het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage aan leverde. Tijdens het wetgevingsoverleg Sport van 2 december vormen deze documenten input voor bespreking van de voortgang van het sportbeleid.
Categorieën: SCP

Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

25 november, 2019 - 23:12
Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevenden dan aangewezen is op duurdere vormen van zorg.
Categorieën: SCP

Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

18 november, 2019 - 22:24
De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk. Dit blijkt vandaag uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP.
Categorieën: SCP

Rianne Letschert nieuwe voorzitter begeleidingscommissie SCP

18 november, 2019 - 15:35
De begeleidingscommissie van het SCP heeft een nieuwe voorzitter: op 1 januari 2020 neemt prof. dr. Rianne Letschert de rol van Roland van der Vorst over. De voorzitter van de begeleidingscommissie ziet erop toe dat de begeleidingscommissie toezicht houdt op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het werk van het SCP.
Categorieën: SCP

Digitaal magazine Mantelzorg

8 november, 2019 - 15:38
Categorieën: SCP

Hoe vergroot je het welzijn van jonge mantelzorgers?

8 november, 2019 - 11:28
In Nederland zorgt ongeveer 6 tot 8% van de 13- tot 17-jarigen voor familie of een vriend. Zij zijn zogenoemde ‘jonge mantelzorgers’. Het zorgen voor een ander of zorgen maken om iemand kan grote impact hebben op het welzijn van deze jongeren. Vanuit het Europese project Me-We onderzoekt het Sociaal Cultureel Planbureau daarom samen met Vilans wie deze jongeren zijn en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. De eerste resultaten zijn in een infographic samengevat.
Categorieën: SCP

In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen

7 november, 2019 - 19:01
Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Categorieën: SCP

Verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030

17 oktober, 2019 - 07:13
Het SCP is begonnen met een verkenning van de toekomst van werk waarin de kwaliteit van werk centraal staat. Dit mede naar aanleiding van een verzoek van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.
Categorieën: SCP

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

8 oktober, 2019 - 10:52
Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2'. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema’s in deze publicatie.
Categorieën: SCP