Rathenau Instituut onderzoekt Publieke Kennisorganisaties

Het Rathenau Instituut voerde in het kader van het thema ‘kennis voor beleid’ van het werkprogramma onderzoek uit naar de publieke kennisorganisaties. De kerngegevens van een aantal kennisinstellingen zoals het KNMI, het CBS en de Politieacademie zijn bijeen gebracht op basis van gemeenschappelijke kenmerken die nooit eerder zo benoemd zijn.

Tot nu ontbrak een kader om taak en positie van deze organisaties te beschrijven en te begrijpen. Het Rathenau Instituut heeft deze Feiten & Cijfers publicatie opgesteld om in dit hiaat te voorzien en daarmee dit vitale onderdeel van de kennisinfrastructuur van Nederland in beeld te brengen.

Klik op de link voor meer informatie. L. Koens, C. Chiong Meza, C., P. Faasse & J. de Jonge (maart 2016) De publieke kennisorganisaties, Feiten en Cijfers 17. Den Haag: Rathenau Instituut.

Reacties (0)


Geef een reactie