Website KNMI populair

Uit een beoordeling van de prestaties van de websites van RIVM, CBS, KNMI, SCP en CPB blijkt dat het KNMI op verschillende punten goede scores laat zien.

De Alexa-ranking zegt iets over de populariteit van websites. Als we kijken naar de ranking van de Nederlandse cijfermakers dan blijkt dat de website van het KNMI met een ranking van 310 voor Nederland de meeste bezoekers trekt. De websites van het CBS en het RIVM zijn vrijwel even populair met rankings van respectievelijk 2321 en 2383. De websites van SCP en CPB zijn duidelijk minder populair; van hen is geen ranking voor Nederland berekend door Alexa.

Op de KNMI-website blijven bezoekers ook het langste hangen met gemiddeld 192 seconden per bezoek. Het CBS is hier tweede met 173 seconden. De CPB website is hier het minst populair met gemiddeld 116 seconden per bezoek.

De CBS-website wordt het meest doorgelinkt vanaf andere websites met 2579 links. Het KNMI is hier tweede met 2356 links.

Veel direct bezoek aan het KNMI

De RIVM-website dankt zijn bezoekers vooral aan Google. 60 procent van het bezoek kwam totstand via een zoekopdracht en maar in 2 procent van de zoekopdrachten werd daarbij als zoekopdracht 'RIVM' gebruikt. Het SCP ontleent 53 procent van het bezoek aan een zoekmachine, maar in 24 procent van de gevallen werd daarbij als zoekopdracht 'SCP' gebruikt. Opmerkelijk is het geringe percentage bij het KNMI; hier komt maar 15 procent van het bezoek via een zoekopdracht op de website en daarbij wordt maar in 2 procent van de zoekopdrachten als zoekopdracht 'KNMI' gebruikt.

CBS-site populair in het buitenland

Het KNMI krijgt de meeste bezoekers uit Nederland met 88 procent. Bij het RIVM is dit percentage 74 procent. Het CBS trekt veel meer internationaal bezoek; 43 procent van de bezoekers komen niet uit Nederland. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de Engelstalige versie van de website ook vele bezoekers trekt.

Ten slotte is nog interessant hoeveel bezoekers maar één pagina van de website bekijken. Dit wordt uitgedrukt als 'bounce rate'. Het zegt iets over de eerste indruk die een website op bezoekers achterlaat. Uit de cijfers van Alexa blijkt dat hier het CBS het het beste doet. 57 procent van de bezoekers aan de CBS-website laat het bij een pagina. Dat lijkt hoog, maar bij RIVM, KNMI, CPB en SCP liggen die percentages respectievelijk op 68, 62, 63 en 77 procent.

Bovenstaande gegevens zijn op 9 augustus 2018 ontleend aan Alexa.com. Meer informatie over Alexa vind je hier.

Reacties (0)


Geef een reactie