Via de website www.bedrijveninzicht.nl is het mogelijk om voor eigen gebruik adressen te vinden van bedrijven die vallen onder de diverse SBI-subklassen.

De website biedt verder tal van mogelijkheden om bijvoorbeeld kamer van koophandelnummers op te zoeken, of bijvoorbeeld informatie van het bedrijf achter het kamer van koophandelnummer te vinden.

De snelkoppelingen hieronder hebben de naamgeving van de SBI2008-klassen. Deze naamgeving is ontleend aan de website www.bedrijveninzicht.nl en wijkt soms enigszins af van de officiële benamingen die op deze website gebruikt worden en die ontleend zijn aan de benamingen die het CBS gebruikt. De snelkoppelingen leiden naar een webpagina van www.bedrijveninzicht.nl met daarop ongesorteerde adresinformatie van bedrijven die onder de betreffende SBI2008-klasse vallen.


A Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
Teelt van eenjarige gewassen
Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
Teelt van groenten en champignons
Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen
Teelt van vezelgewassen
Teelt van overige eenjarige gewassen
Bloementeelt
Teelt van meerjarige gewassen
Druiventeelt
Teelt van pit- en steenvruchten
Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
Teelt van specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen
Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding
Teelt van specerij- en aromatische gewassen
Teelt van overige meerjarige gewassen
Teelt van sierplanten
Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)
Teelt van sierbomen en -struiken
Fokken en houden van dieren
Fokken en houden van melkvee
Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
Fokken en houden van paarden en ezels
Fokken en houden van schapen en geiten
Fokken en houden van varkens
Fokken en houden van pluimvee
Fokken en houden van overige dieren
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst
Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
Behandeling van gewassen na de oogst
Behandeling van zaden voor vermeerdering
Behandeling van akkerbouwzaden voor vermeerdering
Behandeling van tuinbouwzaden (niet van boomkwekerijgewassen) voor vermeerdering
Behandeling van zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering
Jacht
Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw
Bosbouw
Exploitatie van bossen
Dienstverlening voor de bosbouw
Visserij en kweken van vis en schaaldieren
Visserij
Zee- en kustvisserij
Binnenvisserij
Kweken van vis en schaaldieren
Kweken van zeevis en -schaaldieren
Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

C Industrie

Vervaardiging van voedingsmiddelen
Slachterijen en vleesverwerking
Slachterijen (geen pluimvee-)
Pluimveeslachterijen
Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
Visverwerking
Verwerking van aardappels, groente en fruit
Vervaardiging van aardappelproducten
Vervaardiging van fruit- en groentesap
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten
Vervaardiging van zuivelproducten
Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
Vervaardiging van consumptie-ijs
Vervaardiging van meel
Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
Vervaardiging van deegwaren
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Vervaardiging van suiker
Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Verwerking van cacao
Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Verwerking van koffie en thee
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
Breken, zuiveren en raffineren van zout
Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijden
Vervaardiging van bereide groentemaaltijden
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.
Vervaardiging van diervoeders
Vervaardiging van veevoeders
Vervaardiging van voeders voor huisdieren
Vervaardiging van dranken
Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Distilleerderijen en likeurstokerijen
Vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting
Vervaardiging van wijn uit druiven
Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
Vervaardiging van bier
Mouterijen
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
Vervaardiging van tabaksproducten
Vervaardiging van textiel
Bewerken en spinnen van textielvezels
Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels
Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels
Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels
Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels
Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens
Vervaardiging van naaigarens
Bewerken en spinnen van overige textielvezels
Weven van textiel
Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels
Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels
Vervaardiging van kamwol of kamwolachtige weefsels
Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels
Vervaardiging van overige weefsels
Textielveredeling
Vervaardiging van overige textielproducten
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)
Vervaardiging van technisch en industrieel textiel
Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g.
Vervaardiging van kleding
Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)
Vervaardiging van kleding van leer
Vervaardiging van werkkleding
Vervaardiging van overige bovenkleding
Vervaardiging van onderkleding
Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires
Vervaardiging van artikelen van bont
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)
Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont
Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont
Looien en bewerken van leer
Bereiden en verven van bont
Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk
Vervaardiging van schoenen
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels)
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout
Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking
Verduurzamen van hout
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout
Vervaardiging van panelen voor parketvloeren
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw
Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)
Vervaardiging van houten emballage
Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Vervaardiging van overige artikelen van hout
Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
Vervaardiging van papierpulp
Vervaardiging van papier en karton
Vervaardiging van grafisch papier en karton
Vervaardiging van papier en karton voor verpakking
Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)
Vervaardiging van papier- en kartonwaren
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton
Vervaardiging van golfpapier en -karton
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
Vervaardiging van behangselpapier
Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen
Drukkerijen van dagbladen
Overige drukkerijen
Drukkerijen van boeken e.d.
Drukkerijen van tijdschriften
Drukkerijen van reclame
Drukkerijen van verpakkingen
Drukkerijen van formulieren
Overige drukkerijen n.e.g.
Prepress- en premedia-activiteiten
Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij
Grafische afwerking
Overige activiteiten verwant aan de drukkerij
Reproductie van opgenomen media
Reproductie van geluidsopnamen
Reproductie van video-opnamen
Reproductie van computermedia
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
Vervaardiging van cokesovenproducten
Vervaardiging van cokesovenproducten (geen pek en pekcokes)
Vervaardiging van pek en pekcokes
Aardolieverwerking
Aardolieraffinage
Aardolieverwerking (geen -raffinage)
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm
Vervaardiging van industriële gassen
Vervaardiging van kleur- en verfstoffen
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
Verrijking van uranium
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën n.e.g.
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën
Vervaardiging van petrochemische producten
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
Vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën n.e.g.
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
Vervaardiging van parfums en cosmetica
Vervaardiging van overige chemische producten
Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers
Vervaardiging van kruit en springstoffen
Vervaardiging van lucifers
Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen
Vervaardiging van etherische oliën
Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.
Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan
Vervaardiging van fotochemische producten
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
Vervaardiging van farmaceutische producten, geen grondstoffen
Vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Vervaardiging van producten van rubber
Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing
Vervaardiging van rubberbanden
Vernieuwen van loopvlakken
Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)
Vervaardiging van producten van kunststof
Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (waaronder ook harde vloerbedekkingen van kunststof)
Vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen
Vervaardiging van overige producten van kunststof
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
Vervaardiging van glas en glaswerk
Vervaardiging van vlakglas
Vormen en bewerken van vlakglas
Vervaardiging van holglas
Vervaardiging van glasvezels
Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk
Vervaardiging van vuurvaste keramische producten
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)
Vervaardiging van overige keramische producten
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
Vervaardiging van sanitair aardewerk
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
Vervaardiging van overig technisch aardewerk
Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g.
Vervaardiging van cement, kalk en gips
Vervaardiging van cement
Vervaardiging van kalk en gips
Vervaardiging van kalk
Vervaardiging van gips
Vervaardiging van producten van beton, gips en cement
Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen
Vervaardiging van producten van beton voor de bouw
Vervaardiging van kalkzandsteen
Vervaardiging van producten van gips voor de bouw
Vervaardiging van stortklare beton
Vervaardiging van mortel in droge vorm
Vervaardiging van producten van vezelcement
Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
Natuursteenbewerking
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
Overige eerste verwerking van staal
Koudtrekken van staven
Koudwalsen van bandstaal
Koudvervormen en koudfelsen
Koudtrekken van draad
Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
Vervaardiging van edelmetalen
Vervaardiging van aluminium
Vervaardiging van lood, zink en tin
Vervaardiging van koper
Vervaardiging van overige non-ferrometalen
Smelten en raffineren van uranium
Gieten van metalen
Gieten van ijzer
Vervaardiging van gietijzeren buizen
Gieten van staal
Gieten van lichte metalen
Gieten van overige non-ferrometalen
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
Vervaardiging van wapens en munitie
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
Algemene metaalbewerking
Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap
Vervaardiging van scharen, messen en bestek
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Vervaardiging van gereedschap
Vervaardiging van overige producten van metaal
Vervaardiging van stalen vaten e.d.
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Vervaardiging van artikelen van draad
Vervaardiging van kettingen en veren
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.
Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten
Vervaardiging van elektronische componenten
Vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
Vervaardiging van overige elektronische componenten n.e.g.
Vervaardiging van elektronische printplaten
Vervaardiging van computers en randapparatuur
Vervaardiging van communicatieapparatuur
Vervaardiging van alarminstallaties
Vervaardiging van communicatieapparatuur (geen alarminstallaties)
Vervaardiging van consumentenelektronica
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
Vervaardiging van uurwerken
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
Vervaardiging van optische meetinstrumenten
Vervaardiging van optische en fotografische instrumenten en apparatuur (geen meetinstrumenten)
Vervaardiging van informatiedragers
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Vervaardiging van kabels van optische vezels
Vervaardiging van optische vezels
Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
Vervaardiging van huishoudapparaten
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
Vervaardiging van overige machines en apparaten
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen
Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)
Vervaardiging van windturbines
Vervaardiging van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
Vervaardiging van appendages
Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik
Vervaardiging van industriële ovens en branders
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)
Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g.
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
Vervaardiging van landbouwtractoren
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw (geen tractoren)
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g.
Vervaardiging van auto\'s, aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van auto\'s
Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Carrosseriebouw
Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto\'s
Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto\'s
Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto\'s
Vervaardiging van autostoelen
Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor auto\'s (geen elektrische of elektronische en geen autostoelen)
Vervaardiging van overige transportmiddelen
Scheepsbouw
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
Bouw van sport- en recreatievaartuigen
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
Vervaardiging van vliegtuigstoelen
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor (geen vliegtuigstoelen)
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.
Vervaardiging van motor- en bromfietsen
Vervaardiging van motoren voor motor- en bromfietsen
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
Vervaardiging van fietsen
Vervaardiging van invalidenwagens
Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.
Vervaardiging van meubels
Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels
Interieurbouw
Vervaardiging van bedrijfsmeubels
Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en kantoor
Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen)
Vervaardiging van keukenmeubels
Vervaardiging van matrassen
Vervaardiging van overige meubels
Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen
Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen)
Vervaardiging van overige goederen
Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.
Slaan van munten en medailles
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)
Vervaardiging van imitatiesieraden
Vervaardiging van muziekinstrumenten
Vervaardiging van sportartikelen
Vervaardiging van speelgoed en spellen
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
Tandtechnische bedrijven
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)
Vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen
Vervaardiging van tand- en beencement
Vervaardiging van medische instrumenten en orthopedische en prothese-artikelen
Vervaardiging van borstelwaren
Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen n.e.g.
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur
Reparatie van producten van metaal
Reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming
Reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal
Reparatie en onderhoud van wapens
Reparatie en onderhoud van machines
Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap)
Reparatie en onderhoud van kantoormachines
Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Reparatie en onderhoud van ovens en branders
Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren
Reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen
Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
Reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal
Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak
Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren)
Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren
Reparatie en onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton
Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie
Reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten
Reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
Reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Reparatie en onderhoud van optische apparatuur
Reparatie van elektrische apparatuur
Reparatie en onderhoud van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen
Reparatie en onderhoud van batterijen en accumulatoren
Reparatie en onderhoud van elektrische verlichtingsbenodigdheden
Reparatie en onderhoud van meet-, regel- en controle-apparaten
Reparatie en onderhoud van schepen
Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen)
Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuigen
Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
Reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen
Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Reparatie van overige apparatuur
Reparatie van netten en touw
Reparatie van medische instrumenten en hulpmiddelen
Installatie van industriële machines en apparatuur
Installatie van ketels en tanks
Installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming
Installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal
Installatie van industriële machines
Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
Installatie van kantoormachines
Installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek
Installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Installatie van ovens en branders
Installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines
Installatie van pompen en compressoren
Installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
Installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen
Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
Installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
Installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
Installatie van gereedschapswerktuigen voor bewerking van andere stoffen dan metaal
Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak
Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw
Installatie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw
Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Installatie van machines voor de productie van papier en karton
Installatie van machines voor de metallurgie
Installatie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken
Installatie van elektronische en optische apparatuur
Installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren
Installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Installatie van optische apparatuur
Montage van besturingssystemen voor industriële productiestraten
Installatie van elektrische apparatuur
Installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren
Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen
Installatie van batterijen en accumulatoren
Installatie van meet-, regel- en controle-apparaten
Installatie van overige toebehoren
Installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen

F Bouwnijverheid

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
Projectontwikkeling
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
Wegenbouw en stratenmaken
Wegenbouw
Stratenmaken
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Bouw van kunstwerken
Leggen van kabels en buizen
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen
Aanleg van bronbemaling
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
Bouw van overige civieltechnische werken
Natte waterbouw
Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g.
Aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen)
Bouw van industriële werken (geen gebouwen)
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren
Slopen van bouwwerken
Grondverzet
Proefboren
Bouwinstallatie
Elektrotechnische bouwinstallatie
Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen
Installatie van verlichting en signalering bij wegen, spoor- en waterwegen en luchthavens
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Overige bouwinstallatie
Installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding
Isolatiewerkzaamheden
Overige bouwinstallatie n.e.g.
Afwerking van gebouwen
Stukadoren
Bouwtimmeren
Afwerking van vloeren en wanden
Schilderen en glaszetten
Overige afwerking van gebouwen
Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Dakdekken en bouwen van dakconstructies
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Heien en andere funderingswerkzaamheden
Vlechten van betonstaal
Metselen en voegen
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g.
Duikersbedrijven
Waterdichtmaken van daken en muren
Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

G Handel

Handel in en reparatie van auto\'s, motorfietsen en aanhangers
Handel in auto\'s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
Handel in en reparatie van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s
Import van nieuwe personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s
Handel in en reparatie van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s (geen import van nieuwe)
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto\'s, aanhangers en caravans
Import van nieuwe bedrijfsauto\'s
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto\'s (geen import van nieuwe)
Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)
Handel in en reparatie van caravans
Gespecialiseerde reparatie van auto\'s
Auto-onderdelenservicebedrijven
Bandenservicebedrijven
Reparatie van specifieke auto-onderdelen
Carrosserieherstel
Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto\'s
Handel in auto-onderdelen en -accessoires
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)
Groothandel en handelsbemiddeling in banden
Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan
Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto\'s en motorfietsen)
Handelsbemiddeling
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer
Groothandel in granen
Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
Groothandel in meng- en krachtvoeder
Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
Groothandel in ruwe tabak
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
Groothandel in overige akkerbouwproducten
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in levende dieren
Groothandel in levend vee
Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren
Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer
Groothandel in huiden en vellen
Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in groenten en fruit en in consumptie-aardappelen
Groothandel in groenten en fruit
Groothandel in consumptie-aardappelen
Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
Groothandel in pluimvee, wild en gevogelte (niet levend)
Groothandel in vlees en vleeswaren (geen pluimvee, wild en gevogelte)
Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren
Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
Groothandel in eieren
Groothandel in dranken (geen zuivel)
Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie
Groothandel in snacks
Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
Groothandel in bakkerijgrondstoffen
Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie n.e.g.
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
Groothandel in consumentenartikelen (non-food)
Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel
Groothandel in kledingstoffen en fournituren
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen
Groothandel in bovenkleding
Groothandel in werkkleding
Groothandel in onderkleding
Groothandel in schoenen
Groothandel in mode-artikelen
Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen
Groothandel in witgoed
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)
Groothandel in audio- en video-apparatuur
Groothandel in fotografische artikelen
Groothandel in beeld- en geluidsdragers
Groothandel in optische artikelen
Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen
Groothandel in glas, porselein en aardewerk
Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen
Groothandel in parfums en cosmetica
Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
Groothandel in farmaceutische producten
Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden
Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting
Groothandel in huismeubilair
Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking
Groothandel in verlichtingsartikelen
Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)
Groothandel in fietsen en bromfietsen
Groothandel in watersportartikelen
Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)
Groothandel in speelgoed
Groothandel in muziekinstrumenten
Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)
Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g.
Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (geen schoolboeken, kantoormeubels en -machines)
Groothandel in overige huishoudelijke artikelen
Groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g.
Groothandel in ICT-apparatuur
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
Groothandel in gereedschapswerktuigen
Groothandel in machines voor de bouw
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
Groothandel in bedrijfsmeubels
Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels)
Groothandel in kantoormachines (geen computers)
Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie
Groothandel in machines voor de grafische industrie
Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
Groothandel in intern transportmaterieel
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek
Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.
Groothandel in meet- en regelapparaten
Groothandel in emballage
Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g.
Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g.
Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g.
Groothandel gespecialiseerd in overige benodigdheden voor industrie en handel n.e.g.
Overige gespecialiseerde groothandel
Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten
Groothandel in vaste brandstoffen
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)
Groothandel in metalen en metaalertsen
Groothandel in metaalertsen
Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten
Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten
Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen
Groothandel in hout en plaatmateriaal
Groothandel in verf en verfwaren
Groothandel in behang
Groothandel in vlakglas
Groothandel in zand en grind
Groothandel in tegels en plavuizen
Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten
Groothandel in ijzer- en metaalwaren
Groothandel in verwarmingsapparaten
Groothandel in chemische producten
Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
Groothandel in overige intermediaire producten
Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten
Groothandel in papier en karton
Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g.
Groothandel in rubber
Groothandel in afval en schroot
Groothandel in autosloopmateriaal
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
Niet-gespecialiseerde groothandel
Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
Detailhandel (niet in auto\'s)
Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food
Warenhuizen
Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)
Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen
Winkels in aardappelen, groenten en fruit
Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
Winkels in vlees en vleeswaren
Winkels in wild en gevogelte
Winkels in vis
Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk
Winkels in brood en banket
Winkels in chocolade en suikerwerk
Winkels in dranken
Winkels in tabaksproducten
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen
Winkels in kaas
Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g.
Benzinestations
Winkels in consumenten-elektronica
Winkels in computers, randapparatuur en software
Winkels in telecommunicatieapparatuur
Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
Winkels in audio- en videoapparatuur
Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
Winkels in overige huishoudelijke artikelen
Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren
Winkels in kledingsstoffen
Winkels in huishoudtextiel
Winkels in breiwol, handwerken en fournituren
Winkels in doe-het-zelfartikelen
Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
Winkels in verf, verfwaren en behang
Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen
Winkels in tegels
Winkels in keukens
Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren
Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen
Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment
Winkels in vloerbedekking en gordijnen
Winkels in vloerbedekking
Winkels in gordijnen en vitrage
Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor
Winkels in witgoed
Winkels in naai- en breimachines
Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur
Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
Winkels in meubels
Winkels in verlichtingsartikelen
Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment
Winkels in muziekinstrumenten
Winkels in glas-, porselein- en aardewerk
Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g.
Winkels in woningtextiel (geen gordijnen en vitrage)
Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatie-artikelen
Winkels in boeken
Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
Winkels in school- en kantoorbehoeften
Winkels in kranten en tijdschriften
Winkels in boeken, kranten en tijdschriften, school- en kantoorbehoeften algemeen assortiment
Winkels in audio- en video-opnamen
Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten
Winkels in fietsen en bromfietsen
Winkels in watersportartikelen
Winkels in sportartikelen (geen watersport)
Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)
Winkels in speelgoed
Winkels in overige artikelen
Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten
Winkels in herenkleding
Winkels in dameskleding
Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment)
Winkels in baby- en kinderkleding
Winkels in babyartikelen algemeen assortiment
Winkels in onderkleding, foundations e.d.
Winkels in mode-artikelen
Textielsupermarkten
Winkels in schoenen en lederwaren
Winkels in schoenen
Winkels in lederwaren en reisartikelen
Apotheken
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
Winkels in drogisterij-artikelen
Winkels in medische en orthopedische artikelen
Winkels in parfums en cosmetica
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
Tuincentra
Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
Winkels in overige artikelen n.e.g.
Winkels in fotografische artikelen
Winkels in optische artikelen
Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g.
Winkels in antiek en tweedehands goederen
Winkels in antiek
Winkels in tweedehands kleding
Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)
Markthandel
Markthandel in voedings- en genotmiddelen
Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
Markthandel in textiel, kleding en schoenen
Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)
Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden
Markthandel in tweedehands goederen
Markthandel in overige goederen
Detailhandel niet via winkel of markt
Detailhandel via postorder en internet
Detailhandel via postorder en internet voedingsmiddelen en drogisterijwaren
Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica
Detailhandel via postorder en internet in boeken, tijdschriften, cd\'s, dvd\'s
Detailhandel via postorder en internet in kleding en mode-artikelen
Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen
Detailhandel via postorder en internet in vrijetijdsartikelen
Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food
Detailhandel via postorder en internet in een algemeenassortiment non-food
Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
Colportage
Straathandel
Detailhandel via overige distributievormen

H Vervoer en opslag

Vervoer over land
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
Goederenvervoer per spoor
Personenvervoer over de weg
Openbaar vervoer binnen steden
Vervoer per taxi
Overig personenvervoer over de weg
Ongeregeld personenvervoer over de weg
Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg
Geregeld besloten personenvervoer over de weg
Goederenvervoer over de weg
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Verhuisvervoer
Transport via pijpleidingen
Vervoer over water
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)
Zee- en kustsleepvaart
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
Binnenvaart (vrachtvaart)
Binnenvaart (tankvaart)
Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
Luchtvaart
Personenvervoer door de lucht
Goederenvervoer door de lucht
Opslag en dienstverlening voor vervoer
Opslag
Opslag in tanks
Opslag in koelhuizen e.d.
Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)
Dienstverlening voor vervoer
Dienstverlening voor vervoer over land
Dienstverlening voor vervoer over water
Dienstverlening voor de luchtvaart
Laad-, los- en overslagactiviteiten
Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer
Weging en meting
Post en koeriers
Nationale post met universele dienstverplichting
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
Post zonder universele dienstverplichting
Koeriers

J Informatie en communicatie

Uitgeverijen
Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.
Uitgeverijen van boeken
Databanken (geen webportals)
Uitgeverijen van kranten
Uitgeverijen van tijdschriften
Overige uitgeverijen (niet van software)
Uitgeverijen van software
Uitgeverijen van computerspellen
Overige uitgeverijen van software
Productie en distributie van films en televisieprogrammas; maken en uitgeven van geluidsopnamen
Productie en distributie van films en televisieprogrammas
Productie van films en televisieprogramma\'s
Productie van films (geen televisiefilms)
Productie van televisieprogramma\'s
Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
Exploitatie van filmstudio\'s
Exploitatie van televisiestudio\'s
Facilitaire activiteiten voor film- en videoproductie
Facilitaire activiteiten voor televisieproductie
Distributie van films en televisieproducties
Distributie van films
Distributie van televisieprogramma\'s
Bioscopen
Maken en uitgeven van geluidsopnamen
Productie van radioprogramma\'s
Productie van geluidsopnamen
Exploitatie van radiostudio\'s
Exploitatie van geluidstudio\'s (geen radio)
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (geen radio, geen exploitatie van geluidsopnamestudio\'s)
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma\'s
Radio-omroepen
Televisie-omroepen
Telecommunicatie
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Telecommunicatie via satelliet
Overige telecommunicatie
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware
Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware
Advisering op het gebied van informatietechnologie
Hardware consultancy
Software consultancy
Beheer van computerfaciliteiten
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
Implementeren van software
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie n.e.g.
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Webportals
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Persagentschappen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g.

K Financiële dienstverlening

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)
Geldscheppende financiële instellingen
Centrale banken
Overige geldscheppende financiële instellingen
Coöperatief georganiseerde banken
Effectenkredietinstellingen
Spaarbanken
Algemene banken
Financiële holdings
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstellingen in financiële activa
Beleggingsinstellingen in vaste activa
Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie
Financiële lease
Overige kredietverstrekking
Hypotheekbanken en bouwfondsen
Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen
Participatiemaatschappijen
Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking
Overige financiële intermediatie
Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
Verzekeringen (geen herverzekering)
Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen
Levensverzekeringen (geen herverzekering)
Naturaverzekeringen
Spaarkassen
Schadeverzekeringen (geen herverzekering)
Herverzekering
Herverzekering van levensverzekeringen
Herverzekering van schadeverzekeringen
Pensioenfondsen
Bedrijfspensioenfondsen
Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
Beroepspensioenfondsen
Overige pensioenfondsen
Overige financiële dienstverlening
Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)
Beheer van financiële markten
Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet- bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
Marketmakers
Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.
Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen
Risicoanalisten en schadetaxateurs
Assurantietussenpersonen
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)
Verzekeringsbeurzen
Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens
Waarborgfondsen
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g.
Vermogensbeheer

M Specialistische zakelijke diensten

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie
Rechtskundige dienstverlening
Advocatenkantoren
Rechtskundige adviesbureaus
Notariskantoren
Deurwaarderskantoren
Octrooibureaus
Accountancy, belastingadvisering en administratie
Registeraccountants
Accountants-administratieconsulenten
Boekhoudkantoren
Belastingconsulenten
Overige administratiekantoren
Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern
Concerndiensten binnen eigen concern
Holdings (geen financiële)
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering
Public relationsbureaus
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)
Organisatie-adviesbureaus
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie- adviesbureaus)
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies
Architecten
Architecten (geen interieurarchitecten)
Interieurarchitecten
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw
Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie
Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw
Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica
Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en apparatenbouw
Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek
Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd
Overig technisch ontwerp en advies
Keuring en controle
Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen
Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
Overige keuring en controle
Speur- en ontwikkelingswerk
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)
Technisch speur- en ontwikkelingswerk
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)
Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Reclame en marktonderzoek
Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd
Reclamebureaus
Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus
Overige reclamediensten
Handel in advertentieruimte en -tijd
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
Industrieel ontwerp en vormgeving
Communicatie- en grafisch ontwerp
Industrieel en productontwerp
Interieur- en ruimtelijk ontwerp
Fotografie en ontwikkelen van foto\'s en films
Fotografie
Persfotografie
Fotografie (geen persfotografie)
Ontwikkelwinkels
Ontwikkelcentrales
Vertalers en tolken
Overige specialistische zakelijke dienstverlening
Veterinaire dienstverlening

N Verhuur en overige zakelijke diensten

Verhuur en lease van auto\'s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
Verhuur en lease van auto\'s
Verhuur en lease van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s
Verhuur van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s (geen operational lease)
Operational lease van personenauto\'s en lichte bedrijfsauto\'s
Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens
Verhuur van consumentenartikelen
Verhuur van sport- en recreatieartikelen
Videotheken
Verhuur van overige consumentenartikelen
Verhuur van leesportefeuilles
Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
Verhuur van overige consumentenartikelen n.e.g.
Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
Verhuur en lease van schepen
Verhuur en lease van vliegtuigen
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen
Verhuur van automaten
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)
Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en spoorwegmateriaal
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen n.e.g.
Lease van niet-financiële immateriële activa
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
Arbeidsbemiddeling
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools
Uitzendbureaus
Uitleenbureaus
Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
Payrolling (personeelsbeheer)
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
Reisbemiddeling en reisorganisatie
Reisbemiddeling
Reisorganisatie
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme
Boekings- en bespreekbureaus
Beveiliging en opsporing
Particuliere beveiliging
Beveiliging via beveiligingssystemen
Opsporing
Facility management, reiniging en landschapsverzorging
Facility management
Reiniging
Interieurreiniging van gebouwen
Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging
Gespecialiseerde reiniging van gebouwen
Industriële reiniging; reiniging van kachels, boilers ed
Overige reiniging
Landschapsverzorging
Overige zakelijke dienstverlening
Brede administratieve en secretariële dienstverlening
Brede administratieve dienstverlening
Secretariële dienstverlening
Callcenters
Organiseren van congressen en beurzen
Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
Kredietinformatie- en incassobureaus
Pakken, sorteren e.d. in loon
Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen

Q Gezondheids- en welzijnszorg

Gezondheidszorg
Ziekenhuizen
Universitair medische centra
Algemene ziekenhuizen
Categorale ziekenhuizen
Revalidatiecentra met overnachting
Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra)
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
Medische en tandheelkundige praktijken
Praktijken van huisartsen
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig specialisten)
Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting
Abortusklinieken
Oncologische en radiotherapeutische instituten
Overige klinieken zonder overnachting
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
Praktijken van psychiaters
Dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
Tandartspraktijken
Praktijken van tandartsen
Praktijken van tandheelkundig specialisten
Praktijken van kaakchirurgen
Praktijken van orthodontisten
Paramedische praktijken en overige gezondsheidszorg zonder overnachting
Praktijken van verloskundigen en paramedici
Praktijken van verloskundigen
Praktijken van fysiotherapeuten
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten
Gezondheidscentra
Arbobegeleiding en reïntegratie
Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
Ambulancediensten en centrale posten
Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg
Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g.
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
Verpleeghuizen
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
Huizen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
Dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
Huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten
Dagverblijven voor niet- verstandelijk gehandicapten
Verzorgingshuizen
Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie
Dagverblijven voor jeugdzorg
Maatschappelijk opvang met overnachting
Maatschappelijk opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie (geen asielzoekerscentra)
Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
Thuiszorg
Welzijnswerk voor ouderen
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Kinderopvang
Peuterspeelzaalwerk
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk
Ambulante jeugdzorg
Maatschappelijk werk
Algemeen maatschappelijk werk
Specifiek maatschappelijk werk
Lokaal welzijnswerk
Sociaal-cultureel werk
Brede welzijnsinstellingen
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding
Exploitatie van gemeenschapshuizen
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk
Overige maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie

R Cultuur, sport en recreatie

Kunst
Podiumkunst en -vermaak
Beoefening van podiumkunst
Producenten van podiumkunst
Circus en variété
Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Schrijven en overige scheppende kunst
Journalistiek
Scheppende kunst en documentaire schrijvers
Theaters, schouwburgen en evenementenhallen
Theaters en schouwburgen
Evenementenhallen
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
Culturele uitleencentra en openbare archieven
Openbare bibliotheken
Kunstuitleencentra
Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten
Musea
Kunstgalerieën en -expositieruimten
Monumentenzorg
Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud
Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
Natuurbehoud
Loterijen en kansspelen
Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)
Exploitatie van amusements- en speelautomaten
Sport en recreatie
Sport
Sportaccommodaties
Zwembaden
Sporthallen, sportzalen en gymzalen
Sportvelden
Overige sportaccommodaties
Buitensport
Veldvoetbal
Veldsport in teamverband (geen voetbal)
Atletiek
Tennis
Paardensport en maneges
Wielersport
Auto- en motorsport
Wintersport
Overige buitensport
Fitnesscentra
Binnensport
Individuele zaalsport
Zaalsport in teamverband
Kracht- en vechtsport
Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
Denksport
Sportscholen
Overige binnensport en omnisport
Watersport
Zwem- en onderwatersport
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.
Overige sportactiviteiten
Beroepssportlieden
Hengelsport
Verzorgen van vistochten
Supportersverenigingen (sport)
Organiseren van sportevenementen
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport
Overige sportactiviteiten n.e.g.
Overige recreatie
Pret- en themaparken; kermisattracties
Pret- en themaparken
Kermisattracties
Overige recreatie n.e.g.
Jachthavens
Overige recreatie n.e.g.(geen jachthavens)

S Overige dienstverlening

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Beroepsorganisaties
Werknemersorganisaties
Levensbeschouwelijke organisaties
Religieuze organisaties
Overige levensbeschouwelijke organisaties
Politieke organisaties
Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs
Gezelligheidsverenigingen
Hobbyclubs
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)
Overige ideële organisaties n.e.g.
Overige belangenbehartiging n.e.g.
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Reparatie van computers en communicatieapparatuur
Reparatie van computers en randapparatuur
Reparatie van communicatieapparatuur
Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto\'s en motorfietsen)
Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
Reparatie van schoenen en lederwaren
Reparatie en stoffering van meubels
Reparatie en stoffering van zitmeubels
Reparatie en stoffering van bedrijfsmeubels (geen zitmeubelen)
Reparatie en stoffering van meubels (geen zit- en bedrijfsmeubels)
Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
Reparatie van overige consumentenartikelen
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
Reinigen van kleding en textiel
Wasserijen en linnenverhuur
Chemische wasserijen en ververijen
Wassalons en -verzendinrichtingen
Haar- en schoonheidsverzorging
Haarverzorging
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures
Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
Uitvaartverzorging
Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
Sauna\'s, solaria, baden e.d.
Overige dienstverlening n.e.g.

U Extraterritoriale organisaties


Aantallen vestigingen per SBI2008-klasse (bron: CBS)

Hieronder zijn cijfers opgenomen over het aantal vestigingen zoals gemeten door het CBS van de bedrijven onderverdeeld naar SBI2008-klasse. De cijfers hebben betrekking op 2013.

Bekijk de SBI2008